Nutrifor

Nutrifor distribueert door de medische en wetenschappelijke wereld goedgekeurde voedingssupplementen. Tal van gezondheidswerkers die vanuit een meer globale aanpak werken, raden deze voedingssupplementen aan.

Deze voedingssupplementen kunnen niet los worden gezien van een globale benadering van de voeding als antwoord op een onevenwichtige voeding.

We moeten het hoofd bieden aan een paradox op zowel medisch als voedingsniveau!

Vóór de eerste helft van de 20ste eeuw was onze voeding gezonder, minder gezocht en minder overvloedig. De geneeskunde spitste zich in die tijd toe op het bestrijden van epidemieën …

In de naoorlogse jaren, met de industrialisering van de voedingssector, werden voedingsmiddelen overvloedig beschikbaar waarvan de kwaliteit veranderde onder meer door de vetstoffen, de pesticiden en de verontreiniging die uiteindelijk ons “stofwisselingsmechanisme” onder druk zetten. Functionele pathologieën die tot organische stoornissen leidden, die we gemakshalve ‘beschavingsziekten’ zijn gaan noemen, deden voor het eerst hun intrede.

Kwantitatieve overmaat en vooral kwalitatieve tekorten van onze voeding onthouden ons organisme van een hele reeks voedingsstoffen die essentieel zijn voor een goede werking van het lichaam.

Is ons genetisch patrimonium aangepast aan onze huidige levensstijl qua voeding?

De analyse van de verschijningsmechanismen van functionele pathologieën vormt de absolute basis voor de voedingsgeneeskunde. Door de ‘slechte’ voedingsgewoonten bij te sturen en door uw voeding aan te vullen met Nutrifor voedingssupplementen, optimaliseert u de functies van uw cellen, weefsel en organen met als belangrijkste doel de preventie en verbetering van aandoeningen. Kortom, van uw gezondheid.

Stoornissen van de intestinale permeabiliteit, van de detoxificatie van cellen, van het beheer van ontstekingen, van de versteviging van de immuniteit, van het reguleringsmechanisme van het voedingsgedrag en van het oestrogeenmetabolisme, zijn essentiële aspecten waarop Nutrifor u een antwoord aanreikt.